Αχιλλέας Παπαδημητρίου
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πολυτεχνική Σχολή
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών


Αχιλλέας Γ. Παπαδημητρίου

 

 

Eιδικεύεται στη Γεωτεχνική Μηχανική, με έμφαση στις καταστατική προσομοίωση των γεωυλικών, την ανάπτυξη και χρήση αριθμητικών μεθόδων και τη γεωτεχνική σεισμική μηχανική.

Γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα, όπου και ολοκλήρωσε την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1993), M.Sc. in Civil and Environmental Engineering από το Massachusetts Institute of Technology (1995) και διδακτορικό δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1999). Πριν προσληφθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εργάσθηκε ως Μετα-Διδακτορικός Ερευνητής στο University of California at Davis (2001-2002) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2002-2006).

Έχει τιμηθεί με πολλές υποτροφίες και βραβεία από Ελληνικά Ιδρύματα και έχει εργασθεί ως Ερευνητικός Υπεύθυνος σε 2 και ως Κύριος Ερευνητής σε πάνω από 18 ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ, κυρίως στις περιοχές της Υπολογιστικής Γεωτεχνικής και της Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής. Έχει δουλέψει ως Σύμβουλος σε πάνω από 23 σημαντικά τεχνικά έργα σε αντικείμενο Γεωτεχνικής Μηχανικής, με έμφαση κυρίως στο σχεδιασμό επιχωμάτων, φραγμάτων και υπογείων αγωγών έναντι σεισμικής κίνησης, ρευστοποίησης, αστάθειας πρανών και επιφανειακής διάρρηξης ρηγμάτων.

Στην καριέρα του, ο Δρ. Παπαδημητρίου έχει συ-συγγράψει πάνω από 110 επιστημονικές δημοσιεύσεις (19 σε περιοδικά με κρίση), έχει διδάξει σε διεθνή σεμινάρια και παρουσιάσει κριτικές εισηγήσεις (general reports) σε διεθνή συνέδρια και έχει επιτελέσει Κριτής σε 21 Διεθνή Περιοδικά, 7 Διεθνή Συνέδρια και 2 Ιδρύματα Ερευνών (ΙΚΥ, ASF), ενώ έχει τύχει άνω των 427 ετερο-αναφορών για το επιστημονικό του έργο. Την παρούσα στιγμή είναι Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ERTC-12 που μελετά τα γεωτεχνικά θέματα του EC-8, και μέλος των Τεχνικών Επιτροπών TC103 (αριθμητικές μέθοδοι) & TC203 (γεωτεχνική σεισμική μηχανική) της ISSMGE και της Τεχνικής Επιτροπής 2 της ICOLD (αντισεισμικός σχεδιασμός φραγμάτων). Είναι μέλος πολλών επαγγελματικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων της ASCE, της ISSMGE και του Τ.Ε.Ε.

Προσελήφθη ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2007, αλλά εργάζεται ως ωρομίσθιος καθηγητής (ΠΔ407/80) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών από το 2006. Από το Δεκέμβριο 2011 είναι Επίκουρος Καθηγητής.

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Papadimitriou A. G., Bouckovalas G. D. (2002), "Plasticity model for sand under small and large cyclic strains: a multiaxial formulation", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 22(3): 191 - 204, April
 • Dafalias Y. F., Papadimitriou A. G., Li X. S. (2004), "Sand plasticity model accounting for inherent fabric anisotropy", Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 130(11): 1319 - 1333, November
 • Bouckovalas G. D., Papadimitriou A. G. (2005), "Numerical Evaluation of Slope Topography Effects on Seismic Ground Motion", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 25(7-10): 547 - 555
 • Dafalias Y. F., Manzari M. T., Papadimitriou A. G. (2006), "SANICLAY: simple anisotropic clay plasticity model", International Journal of Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 30, 1231 - 1257
 • Loukidis D., Bouckovalas G. D., Papadimitriou A. G. (2009), "Analysis of fault rupture propagation through uniform soil cover", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(11-12): 1389-1404
 • Andrianopoulos K. I., Papadimitriou A. G., Bouckovalas G. D. (2010), "Explicit integration of bounding surface model for the analysis of earthquake soil liquefaction", International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 34(15): 1586-1614
 • Bouckovalas G. D., Papadimitriou A. G., Niarchos D. G., Tsiapas Y. Z. (2011), "Sand fabric evolution effects on drain design for liquefaction mitigation", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31(10): 1426-1439
 • Papadimitriou A. G., Bouckovalas G. D., Andrianopoulos K. I. (2014), "Methodology for estimating seismic coefficients for performance-based design of earthdams and tall embankments", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 56: 57-73

 

Τελευταία ενημέρωση: 07/03/2014